Finačno poročilo 2022

Prihodki 2022


Eur
%
Skupni prihodki 2022
7.353,40
100
Dotacija občine
1.438,54
19,56
Donacije pravnih in fizičnih oseb
626,52
8,52
Prispekvi članov
1.183,34
16,09
Tržna dejavnost
3.310,00
45,01
Članarina
795,00
10,81

Odhodki 2022


Eur
%
Skupni odhodki 2022
7.419,55
100
Stroški plač
0
0
Stroški administracije
(najemnina, telekomunikacijski stroški, ipd.)
3.274,04
44,13
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev
3.608,31
48,63
Potni stroški
537,20
7,24