Plača vodstva in razmerje med plačami

Predsednik društva in upravni odbor svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno (prostovoljno) in za svoje delo ne prejemajo plačila.